Back to Top

Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

44 Ölandsgatan
Stockholm, Stockholms län, 116 63
Sverige

076-1164217

Kulturbyrån Åsa Jacobsson. PR, kommunikation & projektledning.

O.S.A.

nordiskt kulturmingel 2018

VARMT VÄLKOMMEN TILL NORDISKT KULTURMINGEL PÅ NORDISKA MUSEET!

Måndag den 1 oktober, kl 18.00-21.00
Nordiska museet, Djurgårdsvägen 6-16 i Stockholm

Under kvällen bjuds på musikunderhållning, dryck och lättare förtäring.

Nordiskt Kulturmingel arrangeras med anledning av Nordiska rådets priser och inviger nordiska kulturhelgen Best of Norden som äger rum på Nordiska museet den 5-7 oktober.

Inga biljetter skickas ut - anmälda namn står på en lista i dörren. 

Omslag BoN 2018.jpg