Back to Top

Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

44 Ölandsgatan
Stockholm, Stockholms län, 116 63
Sverige

076-1164217

Kulturbyrån Åsa Jacobsson. PR, kommunikation & projektledning.

Biblioterapi

Biblioterapi

– att komma åt tankar och känslor med skrivande och läsande

Läs.JPG
 

Intresset för biblioterapi växer i Sverige, inspirationen kommer bland annat från Finland. I biblioterapi möts människor kring läsande och skrivande, för att utforska och reflektera. Det kan handla om att hantera en svår kris eller bara att få stöd att förstå sitt liv.     

När Pia Bergström första gången hörde talas om biblioterapi, reagerade hon fysiskt. Hennes händer började skaka. Hon blev så oerhört glad över att hitta ett fält där alla hennes erfarenheter, utbildningar och intressen knöts ihop till ett tema. Hon anmälde sig direkt till en utbildning som finska Biblioterapiföreningen ordnade i samarbete med Helsingfors universitet.

Det var 2010 och Pia Bergström var socionom och familjeterapeut och privat har litteraturen alltid tagit stor plats i hennes liv. Nu kan hon lägga till på CV:t att hon är utbildad biblioterapiledare och att hon har startat Sveriges första akademiska utbildning i biblioterapeutiskt arbetssätt på Ersta Sköndal Bräcke Högskola.

Hon har utgått från sin egen utbildning i den finska modellen. Hon har bland annat använt kulturpsykolog Juhani Ihanus bok Att tiga eller tala: litteraturterapi – ett sätt att växa. Juhani Ihanus var med och startade Finlands biblioterapiförening redan på 80-talet.
- I Finland handlar det inte bara om att läsa skönlitteratur, som det ofta gör i Sverige, utan du kan kombinera olika sorters texter uttryck, till exempel skrivande. De utgår också mycket från grupptänk, att deltagarna gör någonting tillsammans runt texterna.  

I samband med Best of Norden, festivalen som lyfter Nordiska rådet och Nordiska rådets priser, kommer Juhani Ihanus och Päivi Kosonen till Stockholm och Nordiska museet för att tala om biblioterapi. Allan Linnér, legitimerad psykolog och psykoterapeut, mer känd som Radiopsykologen kommer att kommentera ur ett svenskt perspektiv. Päivi Kosonen kommer också att hålla i en biblioterapeutisk workshop. Deltagarna får jobba med texter av Agneta Pleijel, nominerad till Nordiska rådets litteraturpris.
-  Intresset för detta bara växer och växer i Sverige.  Jag hoppas att många vill komma och lyssna och prova, säger Pia Bergström.

Samtidigt med intresset finns också en diskussion om hur man ska se på fenomenet. Hennes egen utgångspunkt är att biblioterapi inte ska ersätta någon annan terapi utan vara ett komplement och kreativ inspiration, som kan användas av exempelvis bibliotekarier såväl som av psykoterapeuter och psykologer.
- I Finland har man lyckats öppna för olika professioner som sedan samsas under ett begrepp. Alla utvecklar det åt var sitt håll, men föreningen samlar ihop och informerar om olika sätt att jobba. Det finns liv i det hela, säger Pia Bergström.

Det viktigaste för Pia Bergström är att så många som möjligt ska få möjlighet att utforska upplevelsen av litteratur, så att det inte fastnar i en kamp om vilka som har rätt att använda detta verktyg. Hon vet av egen erfarenhet att det kan ge så väldigt mycket. Biblioterapi kan tillämpas för olika åldrar och inom en rad olika områden – till exempel inom hälso- och sjukvård, socialt arbete, psykiatri, skola, biblioteksväsende, psykiatri, diakoni och äldreomsorg.
Det kan användas för att tala om någon speciellt, exempelvis självmord i familjen. Det kan också vara på ett mer generellt plan, och ta upp existentiella frågor.
Pia Bergström arbetar gärna med grupper som inte identifierar sig som vana läsare, det handlar om så mycket mer än läsa skönlitteratur. Hon har själv bland annat lett en biblioterapeutisk skrivgrupp för unga som har en förälder som sitter i fängelse.
- Det handlar om att använda skrivande och läsande för att lättare komma åt tankar och känslor. Det kan vara sådant som deltagarna inte ens visste fanns där.

Text: Louise Hertzberg
(Texten är tidigare publicerad i Nordens tidning #3/18)

I samband med kulturfestivalen Best of Norden på Nordiska museet kommer biblioterapi att diskuteras. Pia Bergström kommer att samtala med Juhani Ihanus och Päivi Kosonen om biblioterapi, följt av kommentarer från Allan Linnér, känd som radiopsykolog P1. Samtalet äger rum den 6 oktober 13:00. Det följs av workshop där deltagarna får pröva biblioterapi:

Session: Biblioterapi - prova på!
Workshop passar för dig som tycker om att läsa och skriva och är nyfiken på det finska biblioterapeutiska arbetssättet. Vi kommer att ha en kort text av Agneta Pleijel som utgångspunkt. Texten diskuteras i mindre läsgrupper utifrån frågor som biblioterapiledaren delar ut. Sedan går vi vidare till en kort skrivprocess om läsupplevelsen. Till slut finns det en möjlighet att reflektera processen tillsammans med ledaren. Inga förkunskaper krävs!
Medverkande: Päivi Kosonen, docent i litteraturvetenskap vid Helsingfors universitet biblioterapeut.
Lokal: Föreläsningssalen.
OBS! Begränsat antal platser!

För samtalet gäller vanligt entrébiljett. För workshop krävs särskild biljett som kostar 100 kronor. Obs! Begränsat antal platser!
Förköp dagsbiljett lördag
Förköp Biblioterapi-workshop

Se fullständigt program:
www.bestofnorden.se