Back to Top

Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

44 Ölandsgatan
Stockholm, Stockholms län, 116 63
Sverige

076-1164217

Kulturbyrån Åsa Jacobsson. PR, kommunikation & projektledning.

Anmälan Best of Norden

ERBJUDANDE: best of norden 2018
anmälan


Välkommen till Best of Norden den 5-7 oktober på Nordiska museet i Stockholm!
För fri dagsbiljett, anmäl dig nedan. För biljett till flera dagar, gå tillbaka hit och anmäl dig igen.
Läs hela programmet HÄR och varmt välkommen.